Huis van de Wijk

De activiteiten die voorheen plaatsvonden in ontmoetingscentrum de Kastanje, vinden vanaf mei 2024 plaats in het nieuwe Huis van de Wijk in Gageldonk-West, Piusplein 101. In de diverse ruimtes van dit ontmoetingscentrum vinden dagelijks activiteiten plaats die georganiseerd worden door SVW, WijZijn en andere organisaties waar SVW mee samenwerkt. Daarnaast zijn ook de professionals van het Wijkteam Gageldonk & Warande hier gevestigd en houdt het sociaal team van WijZijn voor deze wijk hier hun spreekuur.

Kijk op de website van het Huis van de Wijk voor een overzicht van de activiteiten die hier plaatsvinden.

Voor meer informatie m.b.t. de activiteiten in het Huis van de Wijk, kunt u contact opnemen met Egbert van Wendel

E: e.vanwendel@svwboz.nl
T: 0164-237806